ТЕСТ ЗА АНГЛИСКИ ЈАЗИК ЗА ВОЗДУХОПЛОВСТВО (T.E.A.)

Одобрено тестирање за англиски јазик за воздухопловство.

Тестот за англиски јазик за воздухопловство е управуван и раководен од страна на Колеџот „Мејфлауер“ и ги исполнува Барањата за познавање на англиски јазик според ICAO за цели на лиценцирање е одобрен од страна на Агенцијата за цивилно воздухопловство на Обединетото Кралство и многу други национални органи оценува способност за говорење и слушање согласно скалата за рангирање на ICAO

Вашите прашања може да ги испратите на tea-test@adverbum.com.mk