Наргунот и ѕвездите (en translation)

Ненадејно, се чу дивиот крик на Наргунот, како вика од ...