Ненадејно, се чу дивиот крик на Наргунот, како вика од планината, исполнет со целото време и темнината кои стоеја меѓу ѕвездите. Крикот ги задржа пред вратата, додека одѕвонуваше меѓу планините и полека стивна. Чарли го турна Сајмон внатре и ја затвори вратата. „Го налутивме“ – шепна Сајмон. Кога родителите на Сајмон Брент ќе бидат убиени тој е испратен да живее кај братучедите на неговата мајка во Вонгадила, нивната огромна фарма за овци. Сајмон се чувствува како аутсајдер. Но тој не е единственото нешто кое не припаѓа таму.

Published On: November 1st, 2022 / Categories: Books /