Вработување

Природата на нашата работа е вплеткана со потребата од креирање на филозофија на силна тимска работа, притоа оддржувајќи ја индивидуалноста. Во согласност со нашите клучни вредности, споделувањето на искуство го сметаме за особено важно. Затоа, тимската работа претставува основа на нашиот успех.
Информации за моментално отворени места може да се најдат во делот „Последни информации“ на првата страна.

Лични податоци

Полињата обележани со * се задолжителни.

Квалификации